TAŞIMA ve KONTROL BANTLARI

TAŞIMA ve KONTROL BANTLARI

*Ürünlerin makineler arası sevkini sağlayan makinelerdir.

*Müşterilerimizin kullanım alanlarına göre istenilen desen ve ebatlarda üretilebilirler.

Çekirdek Kırma ve Seçme Tesisi